Jump to the main content block

Staff

 

Title Name Tel Email
Director Chiu Nan-Tsing    
Attending physician Lee Bi-Fang    
Attending physician Wu Pei-Shan    
Group leader Li Shi-Chang    
Secretary Cheng Ya-Wen 2481 em72481@email.ncku.edu.tw